Kategori: Lineer Cebir

2×2 Matrislerde Özdeğer Bulmak için Pratik Yol

İkiye iki boyuttaki matrislerde özdeğerleri veren denklemin katsayıları incelendiğinde hoş bir sonuç çıkıyor, öncelikle özdeğerleri bulalım ve sonra katsayıları birlikte inceleyelim. Matrisinin özdeğerlerini bulmak için basitçe diyagonalden çıkartır ve determinantı sıfıra eşitleriz, buradan dereceden bir bilinmeyenli bir denklem elde edilir, bunun çözümü olan değerleri özdeğerlerimizdir. Şimdi bunu açalım: Bunun da determinantını a eşitlersek: Denklemi elde […]